Blauer Randstreifen
  • Corazone Pia Brunner
German Website Corazone
Cora-zone betyder
Hjerte-zone

At udnytte udvikling, at få kontakt med potentialerne


Pia Brunner tysk-dansk psykoterapeut

I mange år har jeg arbejdet med vandskræk og kropspsykoterapi i Danmark. Ved vandskræksterapi drejer det sig om at minimere frygt og forvandle denne til fryd. I Acquasus- Poolwork går vi dybere. Her arbejder vi med alle følelserne. Der udnyttes de flydende, afspændende og bærende kvaliteter af vandet til at løsne op for bevægelses -og handlemønstre, som er holdt fast. Hermed understøttes flowet af spontanitet og livsglæde. Derudover kan arbejdet med vandmodstanden og det tilhørende kraftaspekt være vigtig for at åbne op og understøtte temaer som grænser, kraft og nye potentialer.


En anden vigtig byggesten i mit virke er Dansergia (danseterapi). Den kan hjælpe ved mange sygdomsbilleder lige som kroniske smerter, stress eller efterbehandling af kræft. Danseterapi er en terapiform som formidler mennesket via bevægelse og dans erfaringer, hvordan han/hun er, og hvordan vedkomne udtrykker sig. Her bruges terapeutiske tilgange, men der bruges også erfaringer fra gymnastikbevægelsen fra 20 er, som har fremhævet den fysiske aktivitet som mulighed til at sanse og iagttage.

Anmeldung